bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng


bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng- đẹp liền lạc, thiết kế cổ điển một mặt nhám, một mặt trơn đẹp- xi vàng xưa, mộc zippo cổ 3 gạch xéo.- nguyên rin - niên đại...

Giá ban đầu 0₫

Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

- đẹp liền lạc, thiết kế cổ điển một mặt nhám, một mặt trơn đẹp

- xi vàng xưa, mộc zippo cổ 3 gạch xéo.

- nguyên rin - niên đại 1976 -1979

mời các bạn xem hình:

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng

bật lửa zippo xưa 1976 mạ vàng