bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm


bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm- là bộ nguyên vỉ hột nhẫn mỹ đc các công ty nhẫn tạo dư ra dùng để thay thế cho khách hàng khi cần những lúc bị bể đá,...

Giá ban đầu 0₫

Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

- là bộ nguyên vỉ hột nhẫn mỹ đc các công ty nhẫn tạo dư ra dùng để thay thế cho khách hàng khi cần những lúc bị bể đá, hư hột.. Ngoài thú vui sưu tầm nhẫn mỹ, một số nhà sưu tập rất thích sưu tầm thể loại này để trưng bày và sử dụng khi cần.

- Nguyên hộp nguyên vỉ, chưa qua sủ dụng gồm 8 hột lớn 10*12mm và 8 hột trung 8*10mm. Đủ màu hột đủ hình dạng Ovan, chữ nhật và hột hình thoi..

- shop bán nguyên vỉ , không bán lẻ nên mua lẻ vui lòng ko gọi mất công.

Mời các bạn xem hình:

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm

bộ hột nhẫn mỹ sưu tầm