vòng tay cho nam


MS 01: Vòng tay nam - Chất liệu bạc mỹ siêu bền .- Thiết kế nam tính mạnh mẽ với sự kết hợp hài hòa của tông thép sáng với các mấu nối đen tạo phân cực...

Giá ban đầu 0₫

MS 01: Vòng tay nam 

- Chất liệu bạc mỹ siêu bền .

- Thiết kế nam tính mạnh mẽ với sự kết hợp hài hòa của tông thép sáng với các mấu nối đen tạo phân cực rất nam tính.

- Vòng tay nam có thông số Dài 20cm + đường kính 0.5 cm

- Từng đường khắc chuẩn lên tay đẹp vô đối, độ bền vĩnh cửu. Chuẩn hàng Mỹ.

- Mời các bạn xem hình:

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

MS 02: Vòng tay nam 

- Chất liệu Bạc 925 ( có khắc ở chốt khóa ).

- Thiết kế nam tính mạnh mẽ với sự kết hợp hài hòa của tông thép sáng với các mấu nối đen tạo phân cực rất nam tính.

- Vòng tay nam có thông số Dài 20.5 cm + Rộng 0.7cm + Dày 0.2cm

- Bản lắc lớn lên tay đẹp vô đối, độ bền vĩnh cửu. Chuẩn hàng Mỹ.

- Mời các bạn xem hình:

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

MS 03: Vòng tay nam 

- Chất liệu hợp kim thép ACIER siêu cứng siêu bền ( có khắc ở mắc dây).

- Thiết kế nam tính mạnh mẽ với sự kết hợp hài hòa của tông thép sáng với các mấu nối đen tạo phân cực rất nam tính.

- Vòng tay nam có thông số Dài 21cm + Rộng 1.1- 0.7cm + Dày 0.5cm

- Bản lắc lớn lên tay đẹp vô đối, độ bền vĩnh cửu. Chuẩn hàng Mỹ.

- Mời các bạn xem hình:

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

MS 04: Vòng tay nam 

- Chất liệu hợp kim thép Stainless Steel siêu cứng siêu bền ( có khắc ở chốt khóa ).

- Thiết kế nam tính mạnh mẽ với sự kết hợp hài hòa của tông thép sáng với các mấu nối đen tạo phân cực rất nam tính.

- Vòng tay nam có thông số Dài 21cm + Rộng 1cm + Dày 0.3cm

- Bản lắc lớn lên tay đẹp vô đối, độ bền vĩnh cửu. Chuẩn hàng Mỹ.

- Mời các bạn xem hình:

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

MS 05: Vòng tay nam 

- Chất liệu hợp kim thép Stainless Steel siêu cứng siêu bền ( có khắc ở chốt khóa ).

- Thiết kế nam tính mạnh mẽ với sự kết hợp hài hòa của tông thép sáng với các mấu nối đen tạo phân cực rất nam tính.

- Vòng tay nam có thông số Dài 21cm + Rộng 1.3cm + Dày 0.3cm

- Bản lắc lớn lên tay đẹp vô đối, độ bền vĩnh cửu. Chuẩn hàng Mỹ.

- Mời các bạn xem hình:

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

MS 06 : Vòng tay nam 

- Chất liệu hợp kim thép Stainless Steel siêu cứng siêu bền ( có khắc ở chốt khóa ).

- Thiết kế nam tính mạnh mẽ với sự kết hợp hài hòa của tông thép sáng với các mấu nối đen tạo phân cực rất nam tính.

- Vòng tay nam có thông số Dài 18cm + Rộng 1cm + Dày 0.3cm

- Bản lắc lớn lên tay đẹp vô đối, độ bền vĩnh cửu. Chuẩn hàng Mỹ.

- Mời các bạn xem hình:

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

vòng tay nam

Đặt hàng nhanh

Vui lòng để lại thông tin quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay