nhẫn mỹ hãng Zales

nhẫn mỹ hãng Zales :

– trên cùng với hột đỏ láng mịn , đáy mài đa giác long lanh . bao quanh là tên trường Caruer High.

– bên hông trái nét nguyên vẹn với hình người diễn võ thuật và năm 1985.

– bên hông phải là họa tiết chú hổ sắc nét đến từng chiếc răng nanh.

– lòng nhẫn khắc :

   + Hãng sản xuất : Zales

   + Chất liệu hợp kim : Trillium

– Nhẫn size 8 lòng trong đo được 18mm

Mời các bạn xem hình:

nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales
nhẫn mỹ hãng Zales

Đôi nét về trường Caver High School :

George Washington Carver High School cho ứng dụng Công nghệ, Kỹ thuật và Nghệ thuật là một công trường trung học ở Houston , Texas ,Hoa Kỳ . Trường nằm trong lịch sử người Mỹ gốc Phi cộng đồng của Acres Homes và phục vụ lớp 9 đến 12. Nó được đặt tên cho nhà khoa học người Mỹ gốc Phi và giáo dục George Washington Carver . Carver là một trường nam châm và là một phần của Khu Học Chánh Aldine độc lập .

Năm 1915, Trường phổ thông Quận Hạt Harris # 26 thành lập White Oak (màu) trường để phục vụ Acres Homes cộng đồng. Công ty Đất đai Wright đã phát triển cộng đồng lịch sử người Mỹ gốc Phi này hồi đầu thập kỷ, có chứng thư đất tại Tây Montgomery và Willow đường cho một trường học một phòng mới.Vào những năm 1930, như tham gia phát triển, trường dạy bảy lớp, với lớp một đến ba cuộc họp trong một thời gian tại Greater Baptist Church Zion. Năm 1937, trường trở thành một phần của Khu Học Chánh Aldine và đặt bảy giáo viên và hơn 300 học sinh. Trường chuyển đến Wheatley Road vào năm 1941 và tiếp tục phát triển dưới Archie Baldwin Anderson, người đã phục vụ như chính 1941-1957. Dưới sự chỉ đạo của ông, trường đổi tên thành George Washington Carver trường, nhận được công nhận, và tách thành tiểu học và trường trung học. Trong những năm 1950, một số lượng lớn người Mỹ gốc Phi di cư vào Acres Homes, dẫn đến xây dựng một tòa nhà trung học mới tại địa điểm này vào năm 1954. Trường cũ được đổi tên thành Trường tiểu Carver và sau đó dành riêng như tiểu AB Anderson.

Năm 1977, Chính phủ Liên bang của Hoa Kỳ đặt trên Aldine ISD, yêu cầu nó desegregate một số trường đen chiếm đa số.Ban hành vào năm 1978, kế hoạch yêu cầu Aldine ISD để vẽ lại ranh giới sự tham gia của các trường học của mình để không quá 30% số học sinh của mỗi trường là người Mỹ gốc Phi. Kết quả là, ba trường ở Acres Homes trở thành 5-6 trường lớp. Carver High School không còn là một học khu vöïc vaø trong năm 1978, Carver HS đã trở thành Trung tâm Giáo dục Aldine đương đại, thực hiện một chương trình sáng tạo để thu hút sinh viên là người Mỹ gốc Phi không đến trường. Chương trình giảng dạy bao gồm các giờ học linh hoạt và tự nguyện cho những sinh viên đã làm việc hoặc có lợi ích đặc biệt. Năm 1994, trường đổi tên một lần nữa trước khi trở thành một trường Magnet. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã đạt được thành công cá nhân và chuyên nghiệp, và ngày nay, George Washington Carver High School cho ứng dụng Công nghệ, Kỹ thuật và Nghệ thuật tiếp tục là một tổ chức đáng chú ý của việc học trong cộng đồng.

Người chiến thắng giải Emmy và được đề cử giải Oscar Loretta Devine là một alumna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.