Lắc bạc Mexico

Lắc bạc Mexico :

– cân nặng 37.9 gram ( hơn 1 cây bạc )

– dài 19cm – khoảng 8 inch

– thiết kế mạnh mẽ nam tính kiểu Cartier

– lòng trong khắc Mexico 925 PB122

Lắc bạc Mexico
Lắc bạc Mexico
Lắc bạc Mexico
Lắc bạc Mexico
Lắc bạc Mexico
Lắc bạc Mexico
Lắc bạc Mexico
Lắc bạc Mexico
Lắc bạc Mexico
Lắc bạc Mexico

Leave a Reply

Your email address will not be published.